How Great Is Our God - Tagalog Version

Walang hanggang Hari
Aming tinatangi
Lahat ay magupuri
Lahat ay magupuri

Liwanag Ka't ilaw
Nagsisilbing tanglaw
Sa naliligaw, sa bawat araw

Ating awitin
Kadakilaan ng Diyos natin
At ng makita na
Tunay S'yang dakila

S'ya'y Diyos mula pa noon
Magpahanggang ngayon
S'ya'y walang hanggan,
Magpakailanman

Panginoong Hesus
Pag-ibig Niya'y lubos
Kanyang ibinigay
Maging Kanyang buhay

Ating awitin
Kadakilaan ng Diyos natin
At ng makita na
Tunay S'yang dakila

Ang papuri'y alay ko
Itataas ang ngalan mo
Kadakilaan Mo'y
S'yang awit ng puso

Ating awitin
Kadakilaan ng Diyos natin
At ng makita na
Tunay S'yang dakila

No comments:

Post a Comment