Ako ay lalapit

Ako ay lalapit
Sa Iyong harapan
Puso ko’y luluhod
Sa iyong kabanalan

At kahit hindi man ako karapat-dapat
Ngunit sa biyayang dugo Mong nilaan
O’ Hesus

Chorus:
 
Ako’y lalapit
Mag-aalay ng pagpupuri Sa’yo
Ako’y aawit
Itataas ang aking tinig Sa’yo
Ako’y mananahan sa piling Mo

No comments:

Post a Comment