Awit ng pagsamba

AWIT NG PAGSAMBA

Kay buti Mo, Panginoon
Dakila Ka sa buhay ko
Sa labis na pag-ibig Mo
Ay naligtas ako
Hindi man karapat-dapat
Ay Iyong pinatawad
Binigyan Mo pa ng tinig
Tinuruan Mong Umawit
Kaya ngayon ang puso’t isip ko’y
Iisa ang sinasambit
Ang pagpupuri’t pasasalamat
Ay sa ‘Yo lamang nararapat
Ang tunay na awit ng pagsamba’y
Sa’yo lamang iaalay,
Jesus

No comments:

Post a Comment