LEAD ME TO THE CROSS TAGALOG VERSION

Disclaimer: Personally I don't own this mp3
Translated by: JAM "Jesus and Me"


LEAD ME TO THE CROSS TAGALOG VERSION
By: Hillsong ®

Lumalapit, ng tahimik
Gunitain...
Kaligtasan sa dugo Mo'y
Natamo ko
 Lahat ng iningatan ko
Inaring kawalan...

Chorus
Akayin mo sa krus
ng pagmamahal
Ako'y lumuluhod
Hesus ako'y sayo

Alisin ang naisin
ng sarili ko
Dalhin mo...
Dalhin ako sa krus...

Ika'y tinukso't pinahirapan
Hesu-Kristo
Namatay sa bigat
ng kasalanan ko at nabuhay

 Lahat ng iningatan ko
Inaring kawalan...

Repeat Chorus 

Sa puso...
Sa puso...
Dalhin ako...
Dalhin Sayong
puso ...

Akayin mo sa krus
ng pagmamahal
Ako'y lumuluhod
Hesus ako'y sayo

Alisin ang naisin
ng sarili ko
Dalhin mo...


Akayin mo sa krus
ng pagmamahal
Ako'y lumuluhod
Hesus ako'y sayo

Alisin ang naisin
ng sarili ko
Dalhin mo...

Dalhin ako ...
Sa Krus

No comments:

Post a Comment