God Will Make A Way Tagalog Version

God Will Make A Way

Ang Diyos May paraan
Sa mga kabiguan
gumagawa nang paraan
na di natin nakikita

Siya'ng aking
Gabay, Katabi
ko't kanlungan

sa pag-ibig Niya'y
Kalakasan
Siya'y gumagawa ng
Kaparaanan

Sa paglakad sa daan
Lagi Siya ang gabay..

Ang batis sa disyerto'y
mamamasdan..

Langit Lupa'y
mawawala't
mananatili kanyang
Salita

Siya'y naglalaan
Sa Iyo ng paraan...

Sa Pag-ibig Niya't
kalakasan
Diyos ay gumagawa
Sa Iyo nang Paraan..

No comments:

Post a Comment