The Power Of Your Love

The Power Of Your Love  Tagalog Version 

Sayo'y lumalapit
Baguhin ang puso ko't isip
Mula sa biyaya Mo,
S'yang aking nais

Aking nalalaman
Ang lahat ng aking kahinaan
Ito'y papawiin
Ng pag-ibig Mo

CHORUS

Yakapin  Mo't hagkan
Ng Iyong pag-ibig
Ilapit Mo, ako sa Iyong tabi

Ang nais ko Ika'y laging kapiling
Laging kasama Ka
Sa Iyong pangunguna
Ng pag-ibig MO

Bridge

O Diyos, ang nais ko
Hanggang sa pagharap sa Iyo
Mamumuhay ako
Sa pag-ibig Mo

VERSE

Sayo'y sumasamo
Laging dalangin ng puso ko
Ay kalooban Mo
Sa buhay ko

No comments:

Post a Comment