Ang galing ng ating Diyos

Ang galing  galing  ng ating Diyos
Sa Kanya tayong lahat ay sumunod
Pagkat inaaliw Niya lahat ng sa Kanya
Kaya't di ako titigil na papurihin Siya

Ang galing  galing  ng ating Diyos
Sa kanya tayong lahat ay sumunod
Pagkat inaaliw Niya lahat ng sa Kanya
Kaya't di ako magsasawang itaas ang pangalan Niya

No comments:

Post a Comment