Bagong Awit

KALUNGKUTAN KO'Y IYONG PINAWI
KAGALAKAN ANG IPINALIT

AT SA PUSO KO NGAYON AY LAGING
MAY BAGONG AWIT NG PAGPUPURI SA IYO

PASASALAMAT ANG ALAY KO SA IYO
WALANG KATULAD ANG ANG KABUTIHAN MO

BINIGYANG KULAY ANG BUHAY KONG ITO
AKO'Y MAGSASAYA
MAGBUBUNYI  PAGKAT

MAY BAGON AWIT NG PAGPUPURI SA IYO

No comments:

Post a Comment