Di mag-iisa

DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN
HARING KATAAS TAASAN
SA AKING PUSO AY NANANAHAN

PAGPAPALA MO'T PAGSAMA
AY LAGING NARARANASAN
KAILANMA'Y HINDI MAG-IISA

PANGAKO MO SA AKIN HINDI AKO IIWAN
SA BAWAT SANDALI AY LAGING SASAMAHAN

BANAL NA ESPIRITU HATID AY KALAKASAN
UPANG LAHAT NG BAGAY AY MAPAGTAGUMPAYAN

PAGPAPALA MO'T PAGSAMA
AY LAGING NARARANASAN KAILANMA'Y DI NAG-IISA

No comments:

Post a Comment