Di papayag ang Diyos

DAPAT LANG NA UNAHIN MO SIYA
SA LAHAT NG BAGAY
ANG KANYANG KATUWIRAN
AY IYONG ISAPAMUHAY

MASDAN MO
ANG MGA IBON DI NAGHAHASIK O NAGIIPON
HIGIT PA DIYAN
ANG PAG-IBIG SA'YO NG PANGINOON

CHORUS 
 
DI PAPAYAG ANG DIYOS  
NA DI KA PAGPALAIN 
(KUNG IKAW AY SUSUNOD)

DI PAPAYAG ANG DIYOS
NA DI KA PAGPALAIN 
(KUNG IKAW AY SASAMBA)

No comments:

Post a Comment