Diyos ng kabutihan

INTRO
PAWANG KABUTIHAN LANG ANG NAIS MO
IBINIGAY MONG BUHAY AY GANAP AT HUSTO

SA LANDAS NG PAGBABAGO
KATUWIRAN MO ANG LALAKARAN KO

CHORUS

DIYOS ANG KABUTIHAN MO AY MAGPAKAILANMAN
IKAW ANG SIMULA AT KATAPUSAN

HINDI KA MAGMAMALIW
KATAPATAN MO'Y WALANG HANGGAN

ANG KABUTIHAN MO'Y
MAGPAKAILANMAN

DIYOS ANG KAGANDAHAN
NG KALOOBAN MO

NAGLALARAWAN NG DAKILANG
PAG-IBIG MO

SA LANDAS NG PAGBABAGO
KATUWIRAN MO ANG LALAKARAN KO

BRIDGE
ALLELUIA, ALLELUIA
PARUHIN KA O DIYOS
MAGPAKAILANMAN

No comments:

Post a Comment