For All You've Done (Hillsong) Tagalog Version

tagalog lyrics by roman reyes

Verse

Aking Diyos, Purihin
Ang dakilang pangalan Mo
Kailanman, Ikaw lamang
At wala ng ngang iba

Ang nais ko
Ay magpasalamat
Magpuri sa Iyo
Ako'y niligtas Mo

 
Chorus

Tunay Kang Diyos
Aking manunubos
itinuro Mo ang daan
Tungo sa kaligtasan
Hallelujah, Purihin Ka

No comments:

Post a Comment