Hari ng Kaluwalhatian

Verse 1
SA SIMULA IKAW ANG SALITA
PANGALAN MO'Y
KAMANGHA-MANGHA

SA KALAGITNAAN NG UNOS
KINALMA MO ANG MGA ALON
AT KAPAYAPAAN MO ANG DUMALOY

Chorus 1

IKAW
ANG HARI NG MGA HARI
NG KALUWALHATIAN
DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN

LAHAT NG MGA LAHI
AT MGA LABI
SILA'Y MAGSASABING
IKAW ANG HARI NG
KALUWALHATIAN

Verse 2
SIYA'Y NAGMULA
SA WALANG HANGGANG AMA
KAHARIAN NIYA'Y
WALANG WAKAS

Bridge
INALAY ANG BUHAY MO
SA KRUS IKAW AY PINAKO
NGUNIT KAMATAYAN
AY NABIGO

Chorus 2

IKAW ANG HARI NG
 HARI NG KALUWALHATIAN
PANGALAN MO'Y TANYAG
AT MAKAPANGYARIHAN

LAHAT NG IMGA LIKHA AT IYONG GAWA
SILA'Y MAGSASABING
IKAW ANG HARI NG
KALUWALHATIAN

No comments:

Post a Comment