Hesus sa Buhay Ko

 HESUS SA BUHAY KO


SA BAWAT UMAGANG KAY GANDA
SIMULANG MAGPURI SA KANYA

ITAAS ANG KAMAY AT UMAWIT NA
SA BAWAT ARAW NA DUMARAAN

PANGINOON IKAW ANG DAHILAN
SA LAHAT NG LIGAYA AT BAWAT NGITI

MULA SA LABI KONG NAGPUPURI
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI

Chorus
HESUS SA BUHAY KO
IKAW ANG NAGBIGAY NG KULAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY

HESUS SA BUHAY KO
IKA'Y KUMILOS AT GUMABAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY

SALAMAT
SALAMAT SA IYONG GINAWA
SALAMAT SA IYONG GINAWA

No comments:

Post a Comment