Kaibigan

Verse
Kung kailangan mo ng kasama
Kung ang puso mo ay nagdurusa
Kailan ma'y 'di ka iiwanan
Kailan ma'y lagi kang sasamahan

Verse
Sa bawat araw Sya'y di nagbabago
Lagi Siyang tapat sa pangako
Sya ang hanap-hanap mong kaibigan
Sa lahat ng oras maaaring malapitan

Chorus

Si Hesus ang tangi kong pag-ibig
Tunay ngang Kaibigan Syang matalik
Sa Kanya kung ika'y mananalig
Tulad mo, tulad ko
Sya'y Kaibigan mo

Bridge
Kaibigan, Kaibigan mo
Sya ay Kaibigan mo

Verse
Sa oras ng ating pangangailangan
Naroon Sya kung iyong tatawagan
At kahit na sa oras ng kahinaan
Sa piling Nya'y mayroon kang kalakasan

No comments:

Post a Comment