Kami'y katagpuin

Narito kami nagpapakumbaba
Sumasamba sa iisang Diyos

Hinahanap namin kariktan
ng Iyong mukha
Sumasamo sa Iyong pagkilos

At sa himig na hain
Aming dalangin
kami'y katagpuin

Chorus

Iparanas mo sa amin
ang Iyong kapangyarihan

Ipamalas mo sa amin ang
iyong kaluwalhatian

Hanggang ang aming kaluluwa'y
Mapuspos ng lubusan

At sa aming kalagitna'ay bumaba
ang kalangitan
Dakila ang Iyong ngalan

No comments:

Post a Comment