Masiglang Umawit

MASIGLANG UMAWIT
SA SALIW AT TUGTUGAN

UMINDAK SUMAYAW
AT TAYO'Y MAGLUNDAGAN

SIYA'Y SAMBAHIN NG BUONG KALAKASAN
ATING ISIGAW ANG KANYANG KABUTIHAN

SA LAHAT NG ORAS
SIYA'Y MAAASAHAN

ANG PAG-IBIG NIYA AY
LAGING MANANAHAN

MGA PUSO NATIN AY PINUPUNO
NG KALIGAYAHAN

KAYA DAPAT IPAGDIWANG
ANG KANYANG KABUTIHAN

No comments:

Post a Comment