Panginoon

Katapatan mo O Diyos
tunay at dakila
Ang pag-ibig Mo'y wagas
at walang kapantay

Sa aking puso
Sa aking buhay
Papuri't pagsambay iaalay
Bukas, noon, ngayon
Magpakailanman
Luwalhatiin Ka

Panginoon
Kay buti mo sa akin
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin
Aawitan Kita at pupurihin
Panginoon
Kay buti Mo sa akin

No comments:

Post a Comment