Pista

Chorus

Pista ng iyong kabutihan
Pista ng iyong katapatan

Pinagdiriwang namin
Nag-iisang Diyos
Aming Manunubos Hesus

Intro
Sa lahat ng panahon
Dapat ipagbunyi
Ikaw lang Panginoon
Ng mga ani

Sayo lang nagmumula
Lahat naming pagpapala
Sayo lang ibibigay
Tanging pagkilala

Bridge
Dulot mo'y katuwiran kagalakan
Kalakasan at kasaganaan
Dulot mo saki'y kaligtasan


No comments:

Post a Comment