Pupurihin Ka sa awit

Walang hanggang katapatan
Sa buhay ko'y laging Mong laan
Narito dahil sa biyaya Mo
Habang buhay magpupuri sa Iyo

Pupurihin ka sa awit
Itataas ang aking tinig
Itatanghal sa buhay ko'y tanging
Ikaw, O Diyos
Higit pa sa kalangitan
Ang Iyong kaluwalhatian
Kadakilaan Mo'y di mapapantayan

Hesus sa Iyo ang kapurihan
Kaluwalhatian
Ngayon at magpakailanman
Hesus sa Iyo ang karangalan
Kapangyarihan ngayon at magpakailanman 

No comments:

Post a Comment