Kabanal-banalang Diyos

Verse
KABANAL BANALANG DIYOS
WALANG KATULAD MO
LAHAT NG TUHOD
SA IYO AY LULUHOD

LAHAT NG LABI
MAGSASABING IKAW LAMANG
HESUS ANG PANGINOON

No comments:

Post a Comment