Diyos ng Salinlahi

Aming Diyos kay buti Mo
Mula pa noon hanggang ngayon
At sa habang panahon
Sa bawat salinlahi
Katapatan Mo ay naroon
Aming Diyos wala na ngang
Ibang Panginoon

(2x)

Chorus

Ang pag-ibig mo ay tunay
At walang kapantay
Kapangyarihan Mo'y walang katulad
Pupurihin ka ng lahat
Ng may buhay

No comments:

Post a Comment