Sumigaw Sa Galak

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG
PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG
PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

CHORUS

WAGAS NA PAPURI SA KANYA'Y IBIGAY
AWITAN SIYA
PURIHIN SIYA
LUWALHATIIN SIYA

No comments:

Post a Comment