Tunay kang Matapat

O kahangahangang Diyos ng pag-ibig
Sa luklukang banal lumalapit
Humihingi ng awa at pananalig
Ang biyayang tapat anong rikit
Kahit magpalit ang mga dahon
Mananatili Ka sa panahon
Ikaw pa rin ang bukas at ang kahapon
Ika'y laging tapat Panginoon

Tunay Kang matapat
Di kumukupas
Walang paglilo ang Iyong landas
Di ka magbabago at lilipas
Tunay Kang matapat
Hanggang wakas

Awa mo't pag-ibig ay sagana
Pagpapala'y di rin nagbabawa
Pangakong tiyak kaysa tala
Laging tumutupad sa pagsinta
Kahit kami minsa'y makalimot
Di nagbabago ang iyong loob
Ang puso Mong tapat
Ang syang nagdulot ng panghalinang
Tungo sa Krus

No comments:

Post a Comment