Happy Day Tagalog Version

Di ko malilimutan
Nang ako'y Iyong iniligtas
Ihayag, si Hesus ay buhay

Sa libingan di nanatili
Bumangon at nabuhay Kang muli
Isigaw si Hesus ay buhay
Sya'y buhay

Chorus:

Oh, kay saya, kay saya
Sala'y nilinis na
Oh, kay saya, kay saya
Dahil binago Niya

Ako'y ibang-iba

Sa pagharap ko sa Iyo
Mukha Mo ang makikita ko
Ako'y sa Iyo, Hesus Ika'y sa'kin

Walang hanggang kasiyahan
Kailanman di na masasaktan
Sumigaw, si Hesus ay buhay
Sya'y buhay

Bridge:

Oh, Panginoon kay buti Mo
Iniligtas ang tulad ko
Oh, papuri sa Pangalan Mo, ohh

No comments:

Post a Comment