Here I Am to worship - Tagalog Version

Ilaw ng mundo
Bumaba sa Iyong trono
Upang ako'y iligtas Mo
Kagandahan Mo'y
Hinahanap ng puso
Pag-asa'y ti..nataas Mo

CHORUS:

Ika'y papupurihan
Luluhod sa kalwatian
Tunay na makapangyarihan
Ang Iyong kadakilaan
Hindi matatawaran
Salamat sa habag Mo
Oh HESUS!


Ikaw ang Hari
Sa buhay ay maghari
Lahat ng papuri'y Sayo
Nagpakumbaba
Sa mga nilikha Mo
Dahil sa pag-ibig Mo

BRIDE:
 
Hindi ko alam
Pano bayaran
Ang pag-ibig Mo
Sa krus pinako
Dahil sa Iyo
Buhay nabago
Kaya't tanggapin
Papuring hatid

No comments:

Post a Comment