Papuri Singer

Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas
Sa Kanya na nag bigay sayo ng buhay na wagas
 Ang Pangalan Niyang banal kailan itatanyag
Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat 

CHORUS
  At kung ang araw mo'y lumipas na
Makuha mo pa kayang S'ya ay paglingkuran 
 Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos
 Kundi ngayon kailan pa

 BRIDGE
Kung hindi ngayon
Kung hindi ngayon
Kung hindi ngayon
 Kailan pa...... 

No comments:

Post a Comment