ALAY SAYO

Panginoon, salamat sa Iyo
Inibig Mo ang katulad ko
Inalay ang buong buhay Mo
Upang ako'y mapalapit Sa'yo

BRIDGE

Tanggapin Mo
Awiting ito
Papuri't pagsamba
Inaalay Sa'yo

CHORUS

Ibibigay ko sa Iyo
Itong puso ko
Ang buhay ko'y para Sa'yo
Ngayon at kailan man

Iaalay ko sa Iyo
Papuri't pagsamba
Kumilos Ka sa buhay ko
Panginoon

No comments:

Post a Comment