DAKILANG KATAPATAN

Sadyang kay buti ng ating Panginoon
Magtatapat sa habang panahon
Maging sa kabila ng
Ating pagkukulang

Biyaya Niya’y patuloy na laan
Katulad ng pagsinag ng gintong araw
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya sa puso ko’t damdamin
Katapatan Niya’y aking pupurihin

CHORUS

Dakila Ka, O Diyos
Tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo’y magunaw man,
Maasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas
Nitong buhay

  
Kaya, O Diyos,
Kita’y laging pupurihin
Sa buong mundo’y aking aawitin
Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo’y walang hanggan


CHORUS2

Dakila Ka, O Diyos
Tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo’y magunaw man,
Maasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas
Nitong buhay

Dakila Ka, O Diyos
Sa habang panahon
Katapatan Mo’y matibay na sandigan
Sa bawat pighati’t tagumpay

Man ay naroon
Daluyan ng pag-asa kung
Kailanga’y hinahon
Pag-ibig Mo’y alay sa ‘min
Noon hanggang ngayon

DakiLa Ka, O Diyos
Dakila Ka, O Diyos

No comments:

Post a Comment