PUPURIHIN KA

VERSE

Pupurihin Ka sa awit
Pupurihin Ka sa tinig
PupuriHin Ka, pupurihin Ka
Pupurihin Ka sa bawat sandali

CHORUS I

Pagsamba'y iaalay
Buhay ko'y ibibigay
Pag-ibig Mong walang hanggan
Noon, ngayon, at magpakailanman

Repeat Verse

CHORUS II

Gabundok man ang problema
Hinding hindi mag-iisa
Pagkat Hesus kasama Ka
Hinding hindi rin mag-aalala

No comments:

Post a Comment