IBUHOS MO


BUKSAN MO ANG KALANGITAN
IBUHOS MO ANG KASAGANAHAN
HANDA NA KAMING SALUHIN
MGA PAGPAPALA MO!
(2X)

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA BANDA RITO

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA PAMILYA KO

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA PANGARAP KO

ITODO MO
ITODO NG ITODO MO
TODO TODO TODO
TODO TODO TODO
TODO TODO TODO
PAGPAPALA MO

LUBOS ANG KAGALAKAN KO
PAGKA'T IKAW ANG TATAY KO
AT DAHIL MAYAMAN KA
MAYAMAN NARIN AKO
(2X)

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA BANDA RITO

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA PAMILYA KO

IBUHOS MO
IBUHOS NG IBUHOS MO
IBUHOS MO
SA PANGARAP KO

ITODO MO
ITODO NG ITODO MO
TODO TODO TODO
TODO TODO TODO
TODO TODO TODO
PAGPAPALA MO.....

No comments:

Post a Comment