NAG MANDIRIGMA

Ako’y isang mandirigma, isang kawal ni Jesus

Buong katapatang naglilingkod 

Ang salita Niyang banal ay siyang sinusunod 

Taos-pusong buhay ay inihahandog

CHORUS

Kahit saan mang mapadako Siya’y lagging kasama 

Nawalang takot at pangamba 

Laging nagwawagi dahil sa Pangalan Niya 

Kabalikat kong lagi sa pangdirigma 

Naranasan mo na ba ang manalangin sa gabi 

Lumuhod at magpuri hanggang umaga 

May lakas kang matatamo sa kaluwalhatian Niya 

Ang kapaguran mo ay papawiin Niya 

Ihanda na ang sandata at matibay na kalasag 

Isuot na maputing kasuotan 

Sa silangan ay paahon na ang bukang liwayway 

Itaas na ang bandila ng tagumpay

No comments:

Post a Comment