REMEMBER TAGALOG VERSION


Panginoon, turuan akong isiping
Walang mangyayari ngayon
Sa aking buhay
Na di nating kakayaning magkasama. (ulitin)

Panginoon, turuan akong isiping
Walang mangyayari ngayon
Sa aking buhay
Na di nating kakayaning,
Na di nating kakayaning,

Na di nating kakayaning, …
magkasama.

No comments:

Post a Comment