DAKILANG GAWA LYRICS

BY: FAITHMUSIC MANILA

VERSE 1 
Hesus ako sa ‘Yo’y humahanga
Kamatayan ay hindi inalintana
Inako Mong lahat ang kasalanan
Sa Diyos Ikaw ay nawalay
Buhay Mo ang inalay 
PRE-CHORUS 
Purihin Ka Hesus
Purihin Ka Hesus 
CHORUS
Dahil sa ‘Yong ginawa Hesus ako’y malaya na
Tinapos Mo nang lahat-lahat ng pagdurusa
Binuksan Mo ang daan
Patungo sa Ama
Salamat Hesus
Sa ‘Yong Dakilang Gawa 
VERSE 2
Pag-ibig Mo sa aki’y ganun na lamang
Tulad ng isang yaman
Kinupkop at iningatan
Liwanag ng araw at kalawakan
Walang hanggang katapusan
Ang biyaya Mong nakamtan

No comments:

Post a Comment