KAPAHINGAHAN LYRICS

BY: FAITHMUSIC MANILA


VERSE 1
 
Noong una pa lang
Ako ay inibig Mo
Binigay Mong lahat
Mahanap Mo lang ako 
 
PRE-CHORUS 
 
Kapahingahan, nasumpungan
At kagalakan, kalakasan
Natagpuan 
 
CHORUS 
 
Hinanap ako
Ng pag-ibig Mo
Kasaganahan nararanasan
May kapayapaan at kaligtasan
Hesus Ikaw ang kapahingahan ko 
 
VERSE 2 
 
Inalay ang buhay
Pag-ibig na tunay
Sadyang kay tamis
Kagandahan Mo’y magpakailanman

No comments:

Post a Comment