SABIK SA PRESENYA LYRICS

BY:FAITHMUSIC MANILA

VERSE 1
 
Ako ay narito ngayon naghihintay
Inaasam-asam presensya Mo’y muling maranasan
Ako ay narito ngayon nanabik
Nanabik na makita luwalhati ng Iyong mukha 
 
CHORUS
 
Sumasayaw na nga
Sa galak tumatawa
Nananabik na makita muli Mong pagbisita
Panginoong Hesus malayang-malaya Ka
Baguhin Mo ang buhay ko
Ito’y Iyong-iyo 
 
BRIDGE
 
Sayaw, Sayaw
Sumasayaw-sayaw
 Sumasayaw-sayaw
 Sayaw, Sayaw 
 Sumasayaw kay Yahweh
 Sumasayaw kay Yahweh

No comments:

Post a Comment